Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank


SIU

 

 

For SIU - Senter for Internasjonalt Universitetssamarbeid har vi laget total grafisk profil.

Den grafiske profilen har vært i bruk over flere år, og viser sin kvalitet og fleksibilitet i de mange ulike typer oppdrag vi løser for SIU; -rapporter, brosjyrer, plakater og årsmeldinge. Profilen er nå avviklet men lever vider hos UHR Universitets og høyskolerådet.Vår annvendelige profil er erstattet av en ny med veldig bestemte rammer slik at alle trykksaker ser like ut. Dette gir små rom for induviduell utforming for å treffe målgruppe hjemme.
SIU årsmeldinger  

SIU årsmelding
SIU årsmelding
SIU årsmelding
SIU årsmelding
SIU årsmelding
SIU årsmelding
SIU årsmelding

SIU trykksaker  

SIU Comenius
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak

SIU trykksaker i dagens profil  

SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
SIU trykksak
Utskriftsvennlig versjon


Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no