Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank


NKS Olaviken

Årsmelding
 

Årsmelding

 
NKS Olaviken nettsider
 

NKS Olaviken nettsider

 

For NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus har vi laget logo og identitet. Vi produserer i tillegg rapporter, brosjyrer og årsmeldinger.

Olaviken behandlingssenter har også kommet på luften med sine nye omfattende nettsider som er produsert med Spinn.

Spinn gjør det enkelt å publisere store mengder informasjon om faglige tema og informasjon til pasienter og pårørende.

Nettsidene er oversiktlige og strukturerte, og leserne kan også søke etter interessante artikler.Se nettsidene på:
http://www.olaviken.no/

NKS Olaviken andre trykksaker  

NKS Olaviken handlingsplan
NKS Olaviken plakat
NKS Olaviken nettverksfolder
NKS Olaviken etisk rapport
NKS Olaviken etisk rapport
NKS Olaviken serviceerklæring

NKS Olaviken årsmelding  

NKS Olaviken årsmelding
NKS Olaviken årsmelding
NKS Olaviken årsmelding
NKS Olaviken årsmelding
NKS Olaviken årsmelding
NKS Olaviken årsmelding
NKS Olaviken årsmelding
NKS Olaviken årsmelding
NKS Olaviken årsmelding
NKS Olaviken årsmelding

NKS Olaviken internett  

NKS Olaviken internett
Utskriftsvennlig versjon


Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no