Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank


Fiskeridirektoratet

 

Fiskeridirektoratet er en etat underlagt Fiskeri- og kystdepartementet, og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge. Våre virksomhetsområder er havressursforvaltning, akvakulturforvaltning og bruk av hav og kystsone.Fiskeridirektoratet eksempler:  
Nye annonsemaler basert på eksiterende grafisk profil. Vi har levert design og redigerbare grunndokumenter for videre produksjon på direktoratet og hos andre aktører. Ellers har vil laget diverse trykksaker, se eksempler under.

Fiskeridirektoratet annonse
Fiskeridirektoratet annonse
Fiskeridirektoratet brosjyre
Fiskeridirektoratet brosjyre
Fiskeridirektoratet rollups
Fiskeridirektoratet rollups
Fiskeridirektoratet rollups
Utskriftsvennlig versjon


Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no