Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank

IT/intrenett


blank
<br>
 


Som et av landets eldste byråer innenfor produksjon av nettløsninger, har vi opparbeidet solid kompetanse både når det gjelder programmering, grafisk design og systemdesign.

En bekreftelse på dette er at vi leverer løsninger til andre kjente aktører som har erkjent behovet for spesialkompetanse innenfor dette fagfeltet.

Typiske tjenester er design av GUI (Grafic User Interface) og planlegging og gjennomføring av IA (Information arcitecture).

Utskriftsvennlig versjon
 

Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no