Print this page
Intranett
 Spinn publisering med intranett
 
Spinn publisering med intranett

I et intranett er det viktig å tenke på at dette skal være et kommunikasjonsverktøy som skal være i daglig bruk.

Vår puliseringsløsning Spinn intranett tar hånd om det meste en bedrift trenger.

Intranettet kan integreres med Spinn e-Håndbok.

Spinn e-Håndbok er håndbøker og prosedyre-dokumentasjon i en web-basert database som gir alle medarbeidere tilgang til siste revisjon av prosedyrer og sjekklister direkte på bedriftens intranett.

Ved å fjerne ringpermer og løse ark sikrer du at prosedyrer og håndbøker blir distribuert uten papir- og tidskostnader, og faktisk blir holdt ajour.

Spinn e-Håndbok gjør kvalitetsikring enklere.