Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank


e-Håndbok: prosedyre-dokumentasjon

Spinn e-Håndbok gjør kvalitetsikring enklere.
 

Spinn e-Håndbok gjør kvalitetsikring enklere.

 

Håndbøker og prosedyre-dokumentasjon i en web-basert database som gir alle medarbeidere tilgang til siste revisjon av prosedyrer og sjekklister direkte på bedriftens intranett.

Ved å fjerne ringpermer og løse ark sikrer du at prosedyrer og håndbøker blir distribuert uten papir- og tidskostnader, og faktisk blir holdt ajour.

Spinn e-Håndbok gjør kvalitetsikring enklere.


Utskriftsvennlig versjon


Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no