Print this page
Digital forskningsformidling

For å løfte fram det spennende og omfattende arbeidet som gjøres på ulike forskningsfelt er dynamisk publisering perfekt for oppgaven.

Våre løsninger lar forskerne selv logge inn på siden for å publisere sine funn, og ved hjelp av dynamiske malsider presenteres sakene på et direkten i responsivt design, som tilpasser seg mobil og nettbrett i tillegg til stor skjerm.

Vi har lang erfaring med digital formidling. Fra multimedia på CD-ROM til dagens håndholdte enheter er det fortsatt viktig å tenke kommunikasjon og presentere innholdet på en måte som fenger leseren.

Du kan for eksempel se på virtuelle middelaldermanuskript på Fragment.uib.no, som løfter fram forskning på norsk bokkultur i middelalderen, og lar leseren få en opplevelse av pergamenter som ikke er tilgjengelig for publikum til vanlig.